Waarom niks recenters?

januari 3rd, 2014

SITE IS NOGAL IN GEVECHT MET HET THEME WAT KLAARBLIJKELIJK VEROUDERD IS. TIJDELIJK DUS EVEN DIT LELIJKE GEVAL, HET WERKT IN IEDER GEVAL. ER WORDT HARD GEWERKT AAN VERBETERINGEN

 

Voor het goed kunnen beschrijven van de inhoud van een periodiek, is het handig als er al enige tijd verstreken is. Dit maakt het wat eenvoudiger te zien wat de waan van de dag bleek, wat de uitkomsten zijn van lopende zaken die beschreven worden en ga zo maar door. Het komt dus wel, maar oude nummers gaan voor. En aangezien dit hier een archief is, is dat toch ook veel leuker om te lezen toch? 😉 De site zal de komende tijd dus primair ‘van onderen af’ groeien. Ik heb een recente Hand in Hand geplaatst, omdat het anders nogal een saaie boel werd met die jaarverslagen die naar boven drijven. Veel leesplezier!

Share Button

Hand in Hand – 04 – December

december 29th, 2013

Een plaat voor de dames deze maand… Pellè scoort, dus het scoort met Pellè op de cover. Uiteraard een openhartig interview, tijd zat met zijn recente schorsing. Ook de voorzitter van de Sportclub komt aan het woord, jeugdspelers, historie. Het zit wel goed met Feyenoord deze maand

 • Fotoverslag van de verplaatsing van het beeld van Coen Moulijn naar binnen de hekken van de Kuip, met dank aan wat hoofdstedelijk-genegen lafbekjes met een spuitbus
 • Interview met Graziano Pellè, die de supporters een van de belangrijkste dingen van het voetbal vindt. Eigenlijk een redelijk standaard interview met hem: zijn kapsel wat steeds populairder wordt in Rotterdam en omstreken, zijn looks, de recentelijke domme schorsing en het binnenkort te verschijnen boek over hem.
 • Langs de lijn met… Stefan Bijleveld. Stefan is Feyenoordsupporter èn uitvaartondernemer, en dat laat zich dan makkelijk combineren tot de: Feyenoord uitvaart.
 • De supporters gevolgd: een sfeerimpressie van een uitreis (naar Cambuur) en een thuiswedstrijd (AZ). Inkijkje hoe de dagen door de fans beleefd worden.
 • Interview met Wim Voots, die nu één jaar de voorzitter van de Sportclub is. Alle jeugdelftallen doorlopen, zelfs meegetraind met de grote namen ‘aan de overkant’, één oefenpot in het Eerste mogen meemaken (voor de Prof. feyenoord’s onder ons: tegen Sint Truiden), om het uiteindelijk niet te halen en de rest van de carrière wordt het weer de Sportclub. Twee jaar geleden gevraagd voor het bestuur, nu zelfs al weer een jaar voorzitter. Een bewogen jaar, waar werd overgestapt van de Zondag naar de Zaterdag, om de club gezond te houden.
 • Overzicht van alle Oranje-Feyenoorders sinds 2000, ter voorbereiding op het naderende WK
 • Achtergrond over Feyenoord tatoeages, en dan kun je natuurlijk niet om Tattoo Bob heen
 • Interview met Ruben Schaken, die dit jaar voor een prijs wil gaan. (Toegegeven, welke speler wil dat nou niet?!). Over vormdipjes, een eventueel buitenlands avontuur, en… felgekleurde schoenen.
 • Hans van Vliet voor even terug in Rotterdam, een interview over “het Radio Rijnmond van vroeger”
 • Een top tien van geboren Amsterdammers die bij Feyenoord hebben gespeeld of spelen
 • Het hoofdstuk “Nico Jansen” uit het boek “Van Kindvall tot Kuijt” van Constantijn Hoffscholte
 • en alle gebruikelijke rubrieken en de dubbele poster
Share Button

Jaarverslag Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord – 21e jaar

november 29th, 2013

Overgenomen van de site www.vasf.nl

(01-07-2012 t/m 30-06-2013)

Ook het afgelopen verenigingsjaar laat zich kenmerken door een jaar waarbij samenwerken en meedenken met die partijen, waarmee de VASF van doen heeft, voorop staat. Na 20 jaar van relatieve rust, is het afgelopen periode duidelijk geworden waarom de vereniging is opgericht en tevens dat het goed is dat er een vereniging is om de belangen van de V-aandeelhouders te behartigen. Vooral als aan de rechten van aandeelhouders wordt getornd.

In willekeurige volgorde zijn diverse zaken aan de orde geweest.

Sinds de renovatie van de Olympiazijde wordt voortdurend gekeken naar de verdere professionalisering van de horecavoorzieningen.  Een onderwerp van gesprek met de directie blijft de noodzaak van snellere uitgifte van drank en hapjes op piekmomenten (vlak voor de wedstrijden en tijdens de rust) en optimalisering van (het geluid bij) de TV-beelden.

De 3 exclusieve toegangspoortjes, die indertijd ten behoeve van de aandeelhouders gemaakt zijn, voldoen ook dit jaar weer goed.

De website van de vereniging is het afgelopen jaar regelmatig bezocht.

Evaluatie over het verenigingsblad Perspectief levert op dat het voorziet in een behoefte. Andere sites nemen artikelen van Perspectief over (zoals bijvoorbeeld op www.lunaticnews.nl en www.fr12.nl).

Ook dit jaar is weer een beperkt aantal transacties in aandelen via de VASF tot stand gekomen.

Het periodieke overleg tussen de directie van het stadion en een delegatie van het VASF- bestuur vindt nog steeds plaats. In dit boekjaar is twee keer intensief en constructief overleg gevoerd. Zaken, die bij de aandeelhouders spelen, kunnen zodoende snel onder de aandacht van de directie worden gebracht. Onderwerpen die besproken worden, zijn  naast de algemene gang van zaken bij het Stadion o.a. verdere renovatie, alternatieve inkomstenbronnen voor het Stadion, de teruglopende omzet bij de horeca en de huurovereenkomst tussen Feyenoord Rotterdam N.V. en het Stadion. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de BVO en het stadion toegelicht.

Bovendien wordt veel aandacht geschonken aan de lange termijn mogelijkheden van het Stadion. Vooral de business case van een nieuw stadion is een onderwerp waarbij de vereniging van aandeelhouders betrokken wil zijn. Door samenbundeling van krachten kan de toegevoegde waarde van onze vereniging blijken.

Gedurende het tweede deel van het verslagjaar heeft het bestuur advocaat Jan Meijerman om juridisch advies gevraagd met name over de positie/ de rechten van de V-aandeelhouder. Een en ander heeft gezorgd voor formele briefwisselingen tussen de advocaten van de VASF en Stadion Feijenoord, waarvan de aandeelhouders op de hoogte gesteld zijn. Een en ander heeft geleid tot een extra Ledenvergadering van de VASF en een extra Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders vlak na sluiting van het boekjaar.

Met leden van de Raad van commissarissen vindt indien nodig overleg plaats. Dit verslagjaar zijn er 2 formele bijeenkomsten (oktober 2012 en mei 2013) geweest.
Het voltallige bestuur vergaderde in de verslagperiode veel meer dan in de afgelopen jaren, namelijk negen maal. Daarnaast vond er informeel overleg plaats tussen de bestuursleden.

Tevens is er een bijeenkomst geweest tussen het bestuur van de VASF en het bestuur van het project Red de Kuip.

Het aantal leden per oktober 2012 bedraagt  654 (was 654), vertegenwoordigend 1618  (was 1617)  aandelen.

De secretaris

november 2013

Share Button

Jaarverslag Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord – 20e jaar

november 29th, 2012

Overgenomen van de site www.vasf.nl

Jaarverslag VASF over het twintigste verenigingsjaar (01-07-2011 t/m 30-06-2012)

Het afgelopen verenigingsjaar laat zich kenmerken door een jaar waarbij samenwerken en meedenken met die partijen, waarmee de VASF van doen heeft, voorop stond. In willekeurige volgorde zijn diverse zaken aan de orde geweest.

Sinds de renovatie van de Olympiazijde wordt voortdurend gekeken naar de verdere professionalisering van de horecavoorzieningen. Een onderwerp van gesprek met de directie blijft de noodzaak van snellere uitgifte van drank en hapjes op piekmomenten (vlak voor de wedstrijden en tijdens de rust) en het geluid bij de TV-beelden.
De 3 exclusieve toegangspoortjes, die indertijd ten behoeve van de aandeelhouders gemaakt zijn, voldoen ook dit jaar weer goed.

De website van de vereniging is het afgelopen jaar regelmatig bezocht. Vastgesteld is dat bij actuele gebeurtenissen de website een mooi medium kan zijn om te communiceren. Daarnaast zijn er diverse vragen die bij individuele leden spelen, uitgezocht en beantwoord.
Omdat de administratie en het beheer van debiteuren een relatief grote tijdsinspanning van de penningmeester vergt, is na gedegen onderzoek een simpel maar beter functionerend ledenadministratiesysteem aangeschaft, dat naar tevredenheid werkt.
Speciale aandacht is geschonken aan het in kaart brengen en het vervolgens uitrollen van wervingsmogelijkheden ten behoeve van niet-leden. Evaluatie over het verenigingsblad Perspectief levert op dat het voorziet in een behoefte.
Ook dit jaar is weer een beperkt aantal transacties in aandelen via de VASF tot stand gekomen.

In het kader van het bijkooprecht van plaatsen door aandeelhouders wordt blijvend gekeken naar de rechten van de aandeelhouders.

Het periodieke overleg tussen de directie van het stadion en een delegatie van het VASF- bestuur vindt nog steeds plaats. In dit boekjaar is drie keer intensief en constructief overleg gevoerd. Zaken, die bij de aandeelhouders spelen, kunnen zodoende snel onder de aandacht van de directie worden gebracht. Onderwerpen die besproken worden, zijn naast de algemene gang van zaken bij het Stadion o.a. verdere renovatie, alternatieve inkomstenbronnen voor het Stadion, de teruglopende omzet bij de horeca en de huurovereenkomst tussen Feyenoord Rotterdam N.V. en het Stadion. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de BVO en het stadion toegelicht.
Bovendien wordt veel aandacht geschonken aan de lange termijn mogelijkheden van het Stadion. Vooral de business case van een nieuw stadion is een onderwerp waarbij de vereniging van aandeelhouders betrokken wil zijn. Door samenbundeling van krachten kan de toegevoegde waarde van onze Vereniging blijken. Met de directie wordt tevens kennis uitgewisseld.

Met leden van de Raad van commissarissen vindt indien nodig overleg plaats. Dit verslagjaar zijn er 2 formele bijeenkomsten geweest, en wel in de eerste helft van het verslagjaar.
Het voltallige bestuur vergaderde in de verslagperiode viermaal. Daarnaast vond er tevens informeel overleg plaats tussen de bestuursleden.

Het aantal leden per oktober 2012 bedraagt 654 (was 651), vertegenwoordigend 1617 (was 1608) aandelen. Zeer positief is dat dit weer een stijging is.

De secretaris
oktober 2012

Share Button

Jaarverslag Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord – 19e jaar

november 29th, 2011

Overgenomen van de site www.vasf.nl

Jaarverslag VASF over het negentiende verenigingsjaar (01-07-2010 t/m 30-06-2011)

Het afgelopen verenigingsjaar laat zich kenmerken door een jaar waarbij samenwerken en meedenken met die partijen, waarmee de VASF van doen heeft, voorop stond.
In willekeurige volgorde zijn diverse zaken aan de orde geweest.

Sinds de renovatie van de Olympiazijde wordt voortdurend gekeken naar de verdere professionalisering van de horecavoorzieningen. Een onderwerp van gesprek met de directie blijft de noodzaak van snellere uitgifte van drank en hapjes op piekmomenten (vlak voor de wedstrijden en tijdens de rust) en het geluid bij de TV-beelden.
De 3 exclusieve toegangspoortjes, die indertijd ten behoeve van de aandeelhouders gemaakt zijn, voldoen ook dit jaar weer goed.

De website van de vereniging is het afgelopen jaar regelmatig bezocht. Vastgesteld is dat bij actuele gebeurtenissen de website een mooi medium kan zijn om te communiceren. Daarnaast zijn er vragen die bij individuele leden spelen, uitgezocht en beantwoord.
De administratie en het beheer van debiteuren vergt een relatief grote tijdsinspanning van de penningmeester, die de ledenadministratie verzorgt. Daarom is onderzoek verricht naar een simpel maar beter functionerend ledenadministratiesysteem, dat recent operationeel is geworden. Speciale aandacht is geschonken aan het in kaart brengen van wervingsmogelijkheden ten behoeve van niet-leden.
Evaluatie over het verenigingsblad Perspectief levert op dat het voorziet in een behoefte.
Ook dit jaar is weer een beperkt aantal transacties in aandelen via de VASF tot stand gekomen.

In het kader van het bijkooprecht van plaatsen door aandeelhouders wordt blijvend gekeken naar de rechten van de aandeelhouders.

Het periodieke overleg tussen de directie van het stadion en een delegatie van het VASF- bestuur vindt nog steeds plaats. In dit boekjaar is drie keer intensief en constructief overleg gevoerd. Zaken, die bij de aandeelhouders spelen, kunnen zodoende snel onder de aandacht van de directie worden gebracht. Onderwerpen die besproken worden, zijn naast de algemene gang van zaken bij het Stadion o.a. verdere renovatie, alternatieve inkomstenbronnen voor het Stadion, de teruglopende omzet bij de horeca en de huurovereenkomst tussen Feyenoord Rotterdam N.V. en het Stadion. Daarnaast wordt de samenwerking tussen de BVO en het stadion toegelicht.
Bovendien wordt veel aandacht geschonken aan de lange termijn mogelijkheden van het Stadion. Vooral de business case van een nieuw stadion is een onderwerp waarbij de vereniging van aandeelhouders betrokken wil zijn. Door samenbundeling van krachten kan de toegevoegde waarde van onze Vereniging blijken. Met de directie wordt in alle openheid kennis uitgewisseld.

Met leden van de Raad van commissarissen vindt indien nodig overleg plaats. Dit verslagjaar is er geen formele bijeenkomst geweest, wel in het begin van het huidige boekjaar.
Het voltallige bestuur vergaderde in de verslagperiode viermaal. Daarnaast vond er tevens informeel overleg plaats tussen de bestuursleden.

Het aantal leden per november 2011 bedraagt 651 (was 633), vertegenwoordigend 1608 (was 1585) aandelen.

De secretaris
november 2011

Share Button

Jaarverslag 2009-2010 Feyenoord NV

december 6th, 2010

Het Jaarverslag, zoals gepresenteerd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de club Feyenoord NV en gepubliceerd op hun website

[Download niet gevonden]
Share Button

Jaarverslag Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord – 18e jaar

november 29th, 2010

Overgenomen van de site www.vasf.nl

Jaarverslag VASF over het achttiende verenigingsjaar (01-07-2009 t/m 30-06-2010)

Het afgelopen verenigingsjaar laat zich kenmerken door een jaar waarbij samenwerken en meedenken met die partijen, waarmee de VASF van doen heeft, voorop stond.
In willekeurige volgorde zijn diverse zaken aan de orde geweest.

Sinds de renovatie van de Olympiazijde wordt voortdurend gekeken naar de verdere professionalisering van de horecavoorzieningen. Een onderwerp van gesprek met de directie blijft de noodzaak van snellere uitgifte van drank en hapjes op piekmomenten (vlak voor de wedstrijden en tijdens de rust) en het geluid bij de TV-beelden.
De 3 exclusieve toegangspoortjes, die indertijd ten behoeve van de aandeelhouders gemaakt zijn, voldoen ook dit jaar weer goed.

De vernieuwde website van de vereniging is het afgelopen jaar regelmatig bezocht. Vastgesteld is dat bij actuele gebeurtenissen de website een mooi medium is om te communiceren. Daarnaast zijn er vragen die bij individuele leden spelen, uitgezocht en beantwoord.
De administratie en het beheer van debiteuren vergt een relatief grote tijdsinspanning van het bestuur.
Daarom wordt onderzoek verricht naar een simpel maar beter functionerend ledenadministratiesysteem.
Evaluatie over het verenigingsblad Perspectief levert op dat het voorziet in een behoefte.
Ook dit jaar is een beperkt aantal transacties in aandelen via de VASF tot stand gekomen.

In het kader van het bijkooprecht van plaatsen door aandeelhouders wordt blijvend gekeken naar de rechten van de aandeelhouders.

Het periodieke overleg tussen de directie van het stadion en een delegatie van het VASF-bestuur vindt nog steeds plaats. In dit boekjaar is drie keer intensief en constructief overleg gevoerd. Zaken, die bij de aandeelhouders spelen, kunnen zodoende snel onder de aandacht van de directie worden gebracht. Onderwerpen die besproken worden, zijn naast de algemene gang van zaken bij het Stadion o.a. verdere renovatie, alternatieve inkomstenbronnen voor het Stadion zoals concerten e.d., de teruglopende omzet bij de horeca en de huurovereenkomst tussen Feyenoord Rotterdam N.V. en het Stadion.
Bovendien wordt veel aandacht geschonken aan de lange termijn mogelijkheden van het Stadion. Vooral de bouw van een nieuw stadion is een onderwerp waarbij de vereniging van aandeelhouders betrokken wil zijn. Door samenbundeling van krachten kan de toegevoegde waarde van onze Vereniging blijken. Met de directie wordt in alle openheid kennis uitgewisseld.

Met leden van de Raad van commissarissen vindt indien nodig overleg plaats. Dit verslagjaar is er geen formele bijeenkomst geweest, wel is er met individuele leden informeel contact.
Het voltallige bestuur vergaderde in de verslagperiode viermaal. Daarnaast vond er tevens informeel overleg plaats tussen de bestuursleden. Speciale aandacht werd dit jaar besteed aan de bestuursstructuur en de noodzakelijke functies.

Het aantal leden per november 2010 bedraagt 633 (was 650), vertegenwoordigend 1585 (was 1613) aandelen.

De secretaris
november 2010

Share Button

Hand in Hand – 10 – Juli

juli 1st, 2010

De zomerstop zit er weer op, de Open Dag is traditioneel de aftrap voor een nieuw seizoen. Wat gaat dit jaar de club brengen? Nieuwe aankopen Ruben Schaken en Adil Auassar zullen het vertrek van Giovanni van Bronckhorst en Roy Makaay moeten goedmaken. Waarschijnlijk zal er tevens een zwaar beroep op de jeugd gedaan worden, want de hand zit nog op de (lege) knip…

 • Interview met aanwinst Adil Auassar, die voorop wil gaan in de strijd.
 • Econoom Jan van Ours heeft berekend dat Feyenoord nooit meer de Champions League zal winnen. Landskampioen zal de club ééns per zeven jaar worden. En dat alles op basis van een financiële analyse. Het leven kan soms heel rechtlijnig zijn, klaarblijkelijk. Een beschouwing van het onderzoek.
 • Feyenoord Café 66: Manhattan op de Kop van Zuid
 • Wat gaan de doorgebroken jeugdspelers dit jaar presteren? Stefan de Vrij, Luc Castaignos, Ricky van Haaren en Jerson Cabral worden tegen het licht gehouden
 • Verslag van de totstandkoming van de Tifo actie ‘Veertig jaar later’, om te memoreren dat in 1970 de Eruopacup gewonnen werd. Mooi verslag, mooie foto’s
 • Het afscheid van clubicoon ‘Ome’ Fred Blankemeijer, na 69 jaar bij Feyenoord met pensioen. Een terugblik-interview
 • Van vaste columnist Ton Brands is een boek verschenen, ‘Uit Stand‘, en R-Fellas is het nieuwste Feyenoord-minded merk
 • Oude bekende: Ferry de Haan. Rotterdamser zullen we niet meer zien waarschijnlijk
 • Aankondiging van een dol project: Poldercup. Voetballen dwars door weilanden in de Alblasserwaard heen, sloten negerend. Een even verrassend als komisch project van Spaanse kunstenares Maider López. Wie doet mee?
 • Interview met drummer Pint van band Foienoord
 • Rotterdam durft… niets meer! Vlammend stuk over het zogenaamde zero tolerance beleid van nieuwe burgemeester Aboutaleb, wat stukje bij beetje alle evenementen in de stad om zeep helpt en supporters onheus bejegend
 • De Open Dag, fenomeen als start van wederom een nieuw seizoen van hoop en streven. Maar was dat wel altijd zo, en zal de traditie wel blijven? Het publiek komt in ieder geval minder massaal. Is de lol er af?
Share Button

Hand in Hand – 09 – Mei

mei 1st, 2010

De Bekerfinale is niet helemaal geworden wat we er op voorhand van verwachtten, sterker nog, heel de finale is om zeep geholpen door er twee wedstrijden van te maken. KNVB en politiek op zijn smalst, of zullen we zeggen op zijn Amsterdamst? Vlug schakelen we dus over naar meer aangename zaken, zo zit het bijvoorbeeld wel goed met de eigen jeugd!

 • Open brief van de FSV aan Ajax-directeur Rik van den Boog over de misdragingen van Ajax-speler Jan Vertonghen en trainer Jol.
 • Interview met ras-Feyenoorder Giovanni van Bronckhorst, die op 35-jarige leeftijd de voetbalschoenen opbergt. Een mooie terugblik op een rijke carrière, doorspekt met rood-wit
 • Uiteraard een beschouwend stuk over de KNVB Bekerfinale 2010, een opeenstapeling van wanstaltige besluiten die leidt tot een situatie met alleen maar verliezers.
 • Hoe kan een vaste waarde in het Braziliaans nationaal elftal geen poot aan de grond krijgen bij Feyenoord en Excelsior? Een terugblik op de jaren in Rotterdam van Michel Bastos
 • Feyenoord Café 65: dicht bij huis, de kantine van de Sportclub
 • De Feyenoord shirt hebben opvallende mouwen, zijn ze kort, zijn ze lang? Een onderzoek naar nieuwerwetse ondershirt, korte mouwen en de hang naar het ouderwetse
 • Jaar van de Doorbraak: jeugdigen Stefan de Vrij, Bart Schenkeveld, Ricky van Haaren en Luc Castaignos spelen zich in de kijker en krijgen meer en meer plaats in het Eerste. Een overzicht van de ontwikkelingen.
 • Wedstrijden die er toe doen: het AD Toernooi door de jaren heen
 • Oude bekende: Jerry Simons, koning van het blessureleed
 • Het Spelersfonds van de FSV wordt gepresenteerd, een mogelijkheid om middels spaaracties en transacties deel te nemen aan een financiële constructie om de club te steunen.
 • Interview met Andries Knevel, Feyenoordsupporter die het rood-wit eerder vond dan het geloof. Mooi interview met goede uitspraken.
 • en natuurlijk alle vaste rubrieken, columns en dergelijke
Share Button

Hand in Hand – 08 – April

april 1st, 2010

Met een Makaay triomfantelijk op de cover viert de F.S.V. het voortgaande succes in het bekertoernooi van Feyenoord. Gaat er dan toch een prijs in Rotterdam komen dit jaar? Werden eerdere bekerfinales nog wel eens via een sluiproute bereikt, Feyenoord heeft dit jaar de volle mep bestreden om in de buurt van de Beker te komen: na PSV, AZ en op schitterende wijze Twente wacht aartsrivaal Ajax in de finale

 • Groot stuk over de prijsverhoging seizoenkaarten door Feyenoord
 • Interview met Stefan de Vrij, de nieuwe rechtsback van Feyenoord, hoewel nog maar nipt 18 jaar oud. Het kon wel eens een mooi jaar worden, doorbreken, een bekerfinale, en eindexamen VWO.
 • Verslag van de wedstrijd Feyenoord – Twente (beker) vanuit het perspectief van de medewerkers van de pers.
 • De keepers van het Eerste afgezet tegen de Schaal van Lodewijks. Wat zijn de sterke punten, wat kan beter? En… wie is nou eigenlijk de beste?!
 • Feyenoord Café 64: De Klapdeur in Rotterdam-Kralingen
 • In gesprek met Leontien van Meggelen, diëtiste in dienst van de club.
 • In the spotlights: Carlo de Leeuw, ex-speler, thans materiaalman van Feyenoord
 • Wedstrijden die er toe doen: PSV – Feyenoord op 28 november 1993, de ‘tulbandwedstrijd’ van John de Wolf
 • Oude bekende: Henk Vos, over witte schoenen, 40.000 man die een eigen speler uitfluiten en de zin van het leven
 • Hart voor Feyenoord: interview met de stuwende krachten achter de site feyenoord-album.nl
 • Promo voor het Che/Mario shirt van de FSV ter fondsenwerving voor een grote Tifo actie
 • en natuurlijk alle gebruikelijke rubrieken, columns en statistieken
Share Button

Hand in Hand – 07 – Maart

maart 6th, 2010

We kunnen niet echt zeggen dat het (sportief) slecht gaat, maar echt goed is het de laatste tijd toch ook niet. Gelukkig hebben we de mooiste grasmat van Nederland, dat is ook wat waard…

 • De FSV doet een eerste belangrijke stap in een uniek spaarconcept voor de leden, het FSV Koop/Spaarplan, later hierover meer.
 • Interview met Karim el Ahmadi, die teleurgesteld is over hoe het het afgelopen anderhalf jaar heeft gelopen. Gelukkig lijkt de ommezwaai gemaakt.
 • Op stap met de terreinknechten-managers/verzorgers/groundsmen van de Kuip, die in de top drie staat van beste matten van Europa
 • Feyenoord Café 63: Het wapen van ’s Gravendeel
 • Helden van Toen: in gesprek met legendarisch linksback Ruud Heus, momenteel in de Opleiding van FC Dordrecht actief
 • Robin van Persie, een beschouwing van het grootste talent dat recentelijk uit de opleiding is gekomen, nu een dragende speler bij Arsenal is.
 • In the spotlights: Jan Mastenbroek, ‘professioneel spelersbegeleider’ bij Feyenoord
 • Wedstrijden die er toe doen: Feyenoord – FC Twente, derde ronde KNVB Beker, 17 februari 1980
 • In gesprek met teammanager Bas van Noortwijk, die na alle actieve jaren wel het een en ander te vertellen heeft
 • Een kennismaking met de nieuw opgerichte Commissie Supporterszaken van de Feyenoord Supporters Vereniging
 • Verslag van de bestedingen van het gedoneerde geld van de FSV ten bate van de jeugdopleiding: website, videoanalyse en dergelijke
 • en alle vaste rubrieken
Share Button

Hand in Hand – 06 – Februari

februari 3rd, 2010

Tomasson in karakteristieke pose op de kaft, het blad is nu al geslaagd… PSV is net opzij gezet in het bekertoernooi, en met een pracht van een wedstrijd ook nog eens.

 • De FSV heeft een nieuwe website
 • Interview met Jon Dahl Tomasson, bevlogen prof met een tomeloze inzet. Mooi stuk waar onder andere enkele van zijn memorabele doelpunten voorbij komen.
 • Achtergrond over het eenwordingsproces van de club, welke volgens de laatste plannen tijdens het eeuwfeest afgerond had moeten zijn. Ook nu: over enkele maanden is het een feit, aldus Aad van der Laan.  We gaan het merken, vooralsnog rollen de partijen nog over mekaar heen. Voor het nieuw te bouwen stadion is het vanuit de gemeente echter een harde eis.
 • Feyenoord Café 62: de kantine van DHZ
 • De Feyenoord Stadion Stemwijzer, zodat iedereen weet hoe de verschillende locale partijen tegen de nieuwbouw van het stadion aan kijken
 • Feyenoord Jeugd: op Varkenoord loopt de portemonnee van de club
 • Wedstrijden die er toe doen: RKC – Feyenoord op 19 maart 2005
 • Interview met Diego Biseswar, voetballer met golfbewegingen, zowel op het veld als in de carrière
 • Op jacht naar de onbekende parachutist, de achtergrond achter een willekeurige Feyenoord foto uit 1980. (zie ook de nieuwsbrief)
 • Oude bekenden: Bert Konterman
 • Achtergrond over de gemiddelde supporter: de statistieken wijzen het uit… het legioen vergrijst!
 • en alle vaste rubrieken
Share Button

Hand in Hand – 05 – Januari

januari 9th, 2010

In het nieuwe jaar een nieuwe Hand in Hand, met Leroy Fey moegestreden op de cover

 • Interview met Leroy Fer, nog maar 19 jaar maar nu al een van de belangrijke spelers van Feyenoord. Over het Nederlands Elftal, Curacao, zijn voetbal stijl en natuurlijk de toekomst.
 • Bijgeloof en rituelen, wat haalt de gemiddelde Feyenoordfan zoal uit om de club aan de winst te helpen?
 • Verslag van Professor Feyenoord 2009-2010, met als winnaar Kees van Gent. Met uiteraard alle vragen en antwoorden
 • Feyenoord Café 61: Café ’t Vinkje op Charlois
 • Beschouwing over de financiële situatie van de club, wie zijn de schuldigen en hoe zijn we in deze situatie gekomen
 • In gesprek met organisator Arno Brouwer en hoofdrolspeler Richard van Hattem over de allerlaatste theatervoorstelling van ‘Hand in Hand, Kameraden’, in Theater Zuidplein.
 • Georginio Wijnaldum en Leroy Fer (Gini & Lerra), parels uit de eigen jeugd
 • Wedstrijden die er toe doen: VVV Venlo – Feyenoord op 27 oktober 1993
 • Interview met de nieuwste publiekslieveling van het legioen: Stefan Babovic. Over zijn carrière, oorlog, voetbal en de toekomst
 • Business Case nieuwe Kuip vestigt weer de aandacht op het beoogde nieuwbouwproject
 • Oude Bekenden: Henrik Larsson, aan de hand van Wim Jansen tot een bloeiende carrière gekomen
 • en alle vaste rubrieken natuurlijk
Share Button

Jaarverslag 2008-2009 Feyenoord NV

december 10th, 2009

Het Jaarverslag, zoals gepresenteerd op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de club Feyenoord NV en gepubliceerd op hun website

[Download niet gevonden]
Share Button

Hand in Hand – 04 – December

november 30th, 2009

Een breed lachende trainer van Feyenoord op de cover, Mario Been geeft een uitgebreid interview in dit decembernummer.

 • Uiteraard een verslag van de ALV van de FSV van 14 november 2009. De notulenwijzigingen zijn goedgekeurd, op basis van een verzoek van de leden wordt er een commissie gevormd om meer de belangen van de fanatieke supporter te kunnen behartigen, en de opzet van een spaarprogramma wordt uit de doeken gedaan.
 • Het interview met Mario Been, topcoach in wording. Been als speler, Been als opkomende trainer, de samenwerking met de selectie en met Leo Beenhakker. Alles komt voorbij in dit lange interview.
 • In Balletje hooghouden ditmaal een lange editorial over de stemronde voor de ‘supportersvertegenwoordiger’ binnen ‘het Legioen’ van Feyenoord.
 • Feyenoord Café 60 alweer: Café Old Inn in Borgharen
 • Game review van Pro Evolution Soccer, uiteraard inclusief prijsvraag om het spel te winnen
 • In the spotlight: vrijwilliger Roland de Keizer, cartoonist
 • Het Oranje voor het WK onder 17 wordt met maar liefst zes spelers door Feyenoord bevoorraad, Hand in Hand stelt ze voor: Stefan de Vrij, Luc Castaignos, Bruno Martins Indi, Shabir Isoufi, Kevin Jansen, en Mats van Huijgevoort
 • Wedstrijden die er toe doen: Feyenoord – Willem II op 25 september 1994, de eerste wedstrijd in de ‘nieuwe’ Kuip
 • Boekbespreking van ‘De dag van Pim en Pierre’ van Gerrit-Jan van Heemst, incluis interview en verslag van eerste boek uitreiking.
 • Hart voor Feyenoord: de liefde voor de club vanuit het perspectief van een streng gelovige. De bijbel staat aan onze kant!
 • Oude bekenden: Piet Keur.
 • Boekbespreking van ‘Coen Moulijn’, de biografie van deze legendarische speler
 • en uiteraard alle vaste rubrieken
Share Button