De Feijenoorder – 04 – April

Het seizoen is voorbij, en ook in 1925 houdt dat in: een terugblik. Feijenoord is slechts tweede geworden, ‘de 22e februari was ons te noodlottig’. Teleurstellend, uiteraard, maar er wordt tevreden gekeken naar de spelers die succesvol deelnemen in vertegenwoordigende elftallen; Van Dijke, Bul, Van Heel, Kees Pijl. De wedstrijden van de afgelopen periode worden besproken. Verder veel losse stukjes, lofzangen en dergelijke.

Vervolgens een paar pagina’s heerlijk gestoei met ingezonden brieven en replieken… Koonings neemt aanstoot aan een stuk van ‘Game-Looker’ in het maart-nummer, wat een pracht van een stuk op poten oplevert. Vervolgens een uitgebreid verweer van ´Game/Looker´, en ook nog eens een woord van de redactie er achteraan. Heel kort door de bocht samengevat tilt Koonings er wel héél erg zwaar aan dat hem vermeend verweten wordt dat de focus misschien wel wat te veel ligt op de gratis biertjes na afloop, dan op trainen en goed spel, terwijl hem dat eigenlijk niet rechtstreeks verweten wordt. Frappant dus dat hij zo fel reageert, haha, waar rook is… Erg leuk te lezen!

En we sluiten af met het laatste deel van ´Het drama van den veteraan´ door Karel Franken

Share Button

Author: Rolph