De Feijenoorder – 02 – Februari

Feyenoord is sinds enige tijd eigenaar van het terrein en de faciliteiten, en wat gebeurt er dan uiteraard? Een januaristorm. ‘Onze groote staantribune is in den avond van den 6en Januari den speelbal geweest van een kolossalen windhoos, die het geheele gevaarte achterover deed tuimelen, een gedeelte van circa 25 meter eenvoudig opnam en vlak voor het doel op het oefenterrein weer neerkwakte. De foto laat het een en ander duidelijk waarnemen‘. Gelukkig is de hele boel voor de wedstrijd tegen HVV weer hersteld.

Op succesvolle weg naar een mogelijk kampioenschap wordt een orgaan altijd een heel stuk leesbaarder. Meer kopij, leukere stukken, het is altijd direct duidelijk. In deze editie veel wedstrijdverslagen, waar de wedstrijd tegen Sparta geroemd werd om het spannende spel. Helaas wel verloren, en de doelpuntenmakers aan sparta-zijde hebben allen een Feyenoord geschiedenis! ‘Het meest frappeerende in dezen strijd is wel het feit, dat de 3 doelpunten werden gemaakt door Formenoy, Weber en Prins, 3 oud-Feijenoord spelers en juist de 3 eenige oud-Feijenoorders van de Sparta ploeg. Zij, die eens met vuur de Feijenoord-kleuren verdedigden, hebben nu met hetzelfde enthousiasme hun oude club, waaraan zij toch nog wel in een vergeten hoekje van hun tegenwoordig Spartaansch hart een enkele aangename herinnering bewaren, een zware nederlaag toegebracht.‘ Gelukkig kunnen de punten gemist worden, andere wedstrijden worden wel gewonnen en de club is nog ferm in de race voor het kampioenschap.

Verder natuurlijk veel korte verslagen, de gebruikelijke dichtwerken en gezangen, wat mooie foto’s overgenomen uit de Revue der Sporten, en alle standen en uitslagen.

Share Button

Author: Rolph