De Feijenoorder – 08 – Augustus

In de zomer wordt er niet gevoetbald, en dus levert dat zware kost op… want het bestuur vindt de voetballuwte prima geschikt om dan dus maar de ALV te houden. En het hele nummer staat vol met notulen, jaarverslagen en dergelijke. Te inhoudelijk om op in te gaan, maar een paar feiten: de heer Van Leerdam voelt zich genoodzaakt, mede door ziekte, zijn bestuursfunctie beschikbaar te stellen. De heer Teun Broere wordt verkozen als nieuw bestuurslid. C.A. (Kees) Pijl is tot Erelid benoemd, Cor van der Velde wist zich hiervoor wel voorgedragen maar ontving onvoldoende stemmen voor. Verder het verslag van de verrichtingen van de elftallen het afgelopen jaar, vele zeer rooskleurig. Adriaan Koonings heeft aangegeven te stoppen met voetbal voor het Eerste, en zal gemist worden. Lid sinds 1911, tijdelijk trainer van de spelers, zeven verschillende posities binnen het eerste gehad (rechtsbinnen, midvoor, linksbinnen, rechtshalf, linkshalf, spil en… doelverdediger!).

Verder verslagen over atletiekwedstrijden, een verslag over de voordelen van atletiek voor allen (terugkerend thema in de zomernummers) en alle gebruikelijke versjes, rubrieken en dergelijke. De jaarverslagen zijn historisch gezien interessant, maar enerverend leesvoer is het niet deze maand.

Share Button

Author: Rolph