De Feijenoorder – 09 – September

In de zomer wordt er maar weinig gespeeld, dus meestal levert dat nummers op vol achtergronden en atletiek. Dit nummer kan echter bogen op twee oefenwedstrijden tegen Beerschot, én de wedstrijden van het Zilveren Bal Toernooi. En frappant genoeg gaat het toch niet over voetbal, maar over het randgebeuren… En dan hebben we het primair over het wangedrag van de Sparta aanhang op Spangen, en het bacchanaal van de Feyenoorders in Antwerpen…

  • A.C. (Arie) van Donk, aanvoerder van het Tweede, heeft een nieuwe baan gevonden in ‘Oost-Indië’, en krijgt de hartelijke wensen mee bij de openingswoorden
  • De hoofdredacteur fulmineert wat richting de Sparta aanhang, die zich wanstaltig heeft gedragen bij het Zilveren Bal Toernooi. Hoewel de Z.V.C. (de organiserende commissie) Feyenoord heeft bezworen dat ze graag geziene gasten zijn, wordt hier redactioneel toch enige vraagtekens bij gezet. “H.B.S. heeft openlijk blijk gegeven genoeg te hebben van dit tournooi, iets wat wij werkelijk uit sportief oogpunt betreuren. Maar laten wij even vastleggen dat het ons nog slechter is vergaan dan H.B.S., want haar elftal kreeg tenminste nog een ovatie op Spangen toen het ging tegen… Feyenoord.
  • Verslagen van de atlethiek kampioenswedstrijden Z.H.A.B. en de dualmeet Feijenoord – Vlug en Lenig, welke behoorlijk succesvol zijn verlopen. Helaas werden de nationale kampioenswedstrijden niet gewonnen omdat de overdracht bij de estafette rampzalig verliep
  • Verslag van de veteranen wedstrijden
  • Een werkelijk briljant stukje leesvoer: een brief van de heer Hall, de trainer van voornamelijk het Eerste, vertaald en integraal geplaatst. Te veel moois om hier allemaal neer te zetten, maar neem bijvoorbeeld deze mooie tip over wat we nu coachen van je medespelers menen te moeten noemen. “Gedurende den wedstrijd gebeurt het dikwijls dat ge naar den bal moet loopen en tezelfder tijd hoort ge iemand anders achter u, maar ge weet niet of het iemand van den eigen partij is of iemand van het andere elftal. Daarom moet een der spelers die het dichtst bij is waarschuwen of het een eigen speler is die achter u komt, of niet. Alles wat hij moet zeggen is slechts, ‘speler achter u’ en men weet reeds dat men vlug moet handelen.Speler achter u?! Ik hoor het maar zelden op de velden tegenwoordig… AGTUH JEUEUEUEH! Ook een mooi stukje kleedkamer-huishouding: “Geef u behoorlijk tijd om u behoorlijk te verkleeden en ge zult er meer nog in opgaan. Maar vooral, rook niet in de kleedkamers. Wacht daarmede totdat de wedstrijd afgeloopen is en ge gebaad hebt en gekleed zijt, daarna kunt ge buiten rooken zooveel ge maar wilt.” Zie ik de huidige trainer nog niet verkondigen, hahaha.
  • Mooi verslag van de reis naar Antwerpen, waar geoefend werd tegen Beerschot. De wedstrijd wordt in drie zinnen afgedaan, de rest gaat over het stappen. Er is een hotelkamer gesloopt, er wordt in een scala aan kroegen gedronken, en uiteraard werden de toeristen getild. Twee niet nader genoemde Feyenoord-spelers weten verzeild te geraken in hotel “Brittanic”, en “daar met open armen ontvangen werden en als echte ouwe jongens mee mochten drinken, altijd voor hun eigen centen, en het ging er zelfs zo vroolijk toe, dat toen zij weg wilden gaan zij meer moesten betalen dan zij verteerd hadden, waarmede zij natuurlijk niet accoord gingen en zoodanig opspeelden dat zelfs de Bobbies er aan te pas kwamen, maar het resultaat was ‘Betalen’.” Met aspirine tegen de kater wordt slaaplocatie hotel “Wagner” ontvlucht voordat de schade aan de kamer betaald moet worden, om nog maar eens een toer van de stad te doen. En dan begint bier weer te vloeien…
  • Nog maar een tirade tegen de supporters op het Kasteel, die zich misdragen hebben richting de spelers van Feyenoord tijdens het Zilveren Bal toernooi.
  • Verder maakt men zich op voor de komende competitie, en verder uiteraard de gebruikelijke versjes, rijmen en dergelijke
Share Button

Author: Rolph