De Feijenoorder – 11 – November

De afgelopen maand is niet overdreven succesvol verlopen voor het Eerste, met twee nederlagen en slechts één overwinning. Het lijkt op gemakzucht

Ik weet niet wat het is, maar, als ik zoo de wedstrijden zie dan denk ik wel eens als ik sommige spelers aan den gang zie, jongen, jongen, dat ging je anders altijd beter af, dan ging het geestdriftiger, dan was het vol vuur en speelde men met een enthousiasme dat prettig aandeed. Gelukkig constateeren wij deze louwheid slechts bij sommige der spelers, want anders zou het er niet zoo mooi voor ons Eerste uitzien. Maar die nonchalance (als ik het zoo noemen mag) moet er ook bij die enkelen uit. Men moet spelen voor zijn vereeniging met enthousiasme, met vuur, een zich geheel geven moet steeds het parool zijn en blijven. Spelers, weet dat ge moet aanpakken om een behoorlijk resultaat te bereiken in de competitie en dit kan alleen als ge allen speelt met een vurigen wil om te winnen.

Het maakt niet uit wanneer je dit leest, het kan altijd gaan over minimaal één van de laatste tien wedstrijden die je van Feyenoord hebt gezien ;-). Tijdloos, dus. Verder is de vereniging aan het groeien, er zijn ondertussen maar liefst 17 elftallen in de diverse competities actief. De ‘relletjes’ tijdens het Zilveren Bal Toernooi blijven de gemoederen nog altijd bezig houden. In het clubblad van Sparta wordt afkeurend gesproken over het optreden, en het Sparta bestuur wenst graag te vernemen of er ook Spartanen bij de oproer betrokken waren, “zoodat maatregelen kunnen worden genomen om deze ongewenschte elementen te verwijderen.” Verderop in het blad wordt echter gerept van een wederzijds vijandige sfeer, dat Spartanen op bezoek bij Feijenoord ook onheus bejegend worden. Iets waarbij de vereniging H.V.V. tevens wordt aangehaald, welke dezelfde mening zouden zijn toegedaan. De redacteur weet echter fijntjes de beide herenclubs te fileren, niet in het minst omdat het Sparta te hulp schietende H.V.V. in hun eigen clubblad een oproertje bij een wedstrijd tegen Sparta beschrijven. De uitsmijter van onze volksclub-redacteur is het mooist:

Wij kunnen dit nog zeggen, dat ons fatsoen ons weerhoudt neer te schrijven, wat onze spelers zooal onder wedstrijden te hooren krijgen van spelers van vereenigingen, die haar leden recruteeren uit kringen die als beter-gesitueerden bekend staan. Dan zou menigeen nog vreemd staan te kijken, dat zoo iets mogelijk is.

Er zijn weer uitwedstrijden, dus zijn er weer schitterende verslagen van de meereizende Look-Out. Te veel om te citeren, een volgende keer weer. Hij raadt wel aan, om als Feyenoord ook maar eens zes wedstrijden op rij te verliezen, want aan het feestgedruis bij ’t Gooi wordt een overwinning dan klaarblijkelijk extra gewaardeerd… Het blijft heerlijk weglezen. Verder veel uitslagen, wedstrijdverslagen, uiteraard een dichtwerk hier en een lied daar. Er is een oproep voor deelname aan een damesdiner, ‘Smulpapinnen gevraagd’, alsook een oproep om vrouwelijke kopij voor het blad. Verder alle rangen en standen. Lekker leesbaar nummer.

Share Button

Author: Rolph