De Feijenoorder – 12 – December

Het blad opent met een pagina-grote In Memoriam voor Arend Moerman, die plotseling na vier dagen ziekte is overleden. Op de pagina’s erna volgens diverse RIP’s. We kunnen dus wel stellen dat deze Moerman een gezien persoon was in de vereniging. Maar zoals het gaat: anno nu is er nauwelijks info over de beste man terug te vinden. Er wordt tevens aangehaald dat hij voor het orgaan schreef, en gelijk springt me de schrik om het hart: dit zal toch niet de man achter het pseudoniem Look-Out zijn? Gelukkig komen in een later nummer weer bijdragen van Look-Out terug, frappant toch hoe een goed schrijver, notabene iemand waar ik alleen een schuilnaam van ken, je ook na 80 jaar nog weet te raken en plezier weet te geven. Terug naar deze uitgave… Het Eerste heeft de afgelopen maand goed gespeeld, zelfs met dubbele cijfers en met 7-0 weten te winnen. De hoofdredacteur is tevreden dat zijn vermanende woorden van vorige maand aan zijn gekomen, haha. De komende maand gaat zware wedstrijden opleveren, dus het zal een klus worden om de gedeeld eerste plek te handhaven.

Het rapalje op de tribunes blijft de gelederen bezig houden. Het Eerste moest uit tegen H.V.V. in Den Haag. Een ingezonden stuk van secretaris v.d. Slik levert een té mooi tijdsbeeld op om niet over te nemen.

Zondag 20 October j.l. was ik toeschouwer bij den wedstrijd van ons eerste elftal tegen H.V.V. in Den Haag. Ik nam door toevallige omstandigheden het laatst plaats op de tribune, naast onzen 2en secretaris. Het is niet mijn gewoonte, dat is voldoende bekend, om in ons orgaan te schrijven, doch wat wij daar te hooren kregen van het z.g. elite-publiek, gaat alle perken te buiten. Nimmer heb ik zooveel fraais te hooren gekregen, en dat nog wel van “heeren” (?). Er zaten een rij voor ons 2 Haagsche Heeren met één dame, zij deden beide zeer erg verliefd tegenover die eene dame, doch tusschen die liefdeshistorie heen gingen deze heeren zich ver te buiten aan beleedigingen tegenover onze spelers. Onze 2e secretaris maakte zich zeer boos doch wist zich te bedwingen, anders hadden de bootwerkers (?) het weer gedaan. Het liep echter de spuigaten uit en toen op een zeker oogenblik onze speler Van Heel zich aan een hands-geval schuldig maakte, permitteerde één der heeren zich de uitdrukking te gebruiken: “wat een vuilik”.

Ik vond het nu genoeg en tikte dezen heer (?) op den schouder, met het verzoek Heer te blijven, immers, dat mogen wij toch van een heer verwachten. Deze man in heerenkleding werd rood van schaamte en wist niet wat hij antwoorden moest. Door dit incident heb ik helaas een gedeelte van den wedstrijd moeten missen, doch aan den anderen kant heb ik iets geleerd, n.l. dit, dat het bij het publiek al zoover gekomen is, dat men persoonlijk de spelers, die voor hun genoegen spelen, gaat beledigen. …

Ik zeg, stadionverboden voor alle heren! Andere tijden… En omdat het vermanende vingertje toch omhoog is, volgt er gelijk een lang stuk van iemand over de recent waargenomen spelverruwing. Een lange verhandeling over de wedstrijd Nederland-Noorwegen is overgenomen uit de Nieuwe Rotterdamse Courant, wat meestal duidt op een tekort aan kopij. Meerdere stukken over de inpassing van jonge spelers in elftallen, is het nu wel of niet goed om de oude garde te vervangen? Er wordt akelig voorzichtig geschreven, maar klaarblijkelijk is er wat voorgevallen want drie stuks van non-reguliere schrijvers is wel wat veel. Verder een stuk over het verwonderlijke nieuws dat Van Heel is gepasseerd voor het Nederlands Elftal, terwijl iedereen het er toch eigenlijk wel over eens is dat “hij de beste middenspeler van den lande is”. Verder veel van de gebruikelijke rubrieken, wat verslagen van lagere leftallen en alle standen en uitslagen. Duidelijk een nummer wat de moeite loont, eens wat andere kranten na te slaan op wat er nu precies deze maand speelde.

Share Button

Author: Rolph