Posted in Jaargang 12 - 1928

De Feijenoorder – 02 – Februari

Feyenoord is sinds enige tijd eigenaar van het terrein en de faciliteiten, en wat gebeurt er dan uiteraard? Een januaristorm. ‘Onze groote staantribune is in den avond van den 6en Januari den speelbal geweest van een kolossalen windhoos, die Lees verder

Lees verder...
Posted in Jaargang 10 - 1926

De Feijenoorder – 10 – Oktober

De kogel is door de kerk, de heer Dettingmeyer is geen redacteur van het blad meer, en Van Leerdam neemt de taak op zich het blad invulling te gaan geven. Tussen de beleefde woorden van voorzitter Van Zandvliet door is Lees verder

Lees verder...
Posted in Jaargang 10 - 1926

De Feijenoorder – 03 – Maart

Oud-voorzitter Weber ligt in het ziekenhuis, en stuurt als antwoord op alle hartewensen een epistel terug het blad in. Uit het oog is zeker niet uit het hart. Puck van Heel en Bertus Bul zijn weer opgeroepen voor het Nederlands Lees verder

Lees verder...
Posted in Jaargang 09 - 1925

De Feijenoorder – 11 – November

J.D. van Bennekum is door de ballotage gekomen, en heeft dus Gauke af kunnen lossen als secretaris van de club. Het nieuwe bestuur is een feit! Om meer openheid te geven, worden verkorte notulen van de bestuursvergaderingen gepubliceerd. De competitie Lees verder

Lees verder...
Posted in Jaargang 09 - 1925

De Feijenoorder – 08 – Augustus

De Algeemene Jaarvergadering is geweest, en zo te lezen is het een feestje! De bestuursleden willen niet meer met voorzitter Jaap Weber besturen, er zijn sprekers het woord ontzegd, Weber heeft gedreigd spelers van het veld te halen. Moddergooien dus. Lees verder

Lees verder...